Kulturpilot-Logo-REVECTORED180px-AAFIXEDStiftelsen for kunst, kultur og stedsutvikling har som formål å legge til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø. Stiftelsen er et non profit-foretak der alt overskudd føres tilbake til driften. Styret for stiftelsen består av representanter fra følgende organisasjoner: Yukigassen Norway, Blues i Vintermørket, Vardø idrettsråd, Vardø musikkråd, og Nye Vardø næringsforening.


Stiftelsen Laboratoriet eier og driver det såkalte Kulturpilotprosjektet som har følgende formål:

  • Bidra til økt samarbeid mellom kultur- og festivallivet i Vardø og kultur- og festivallivet i nabokommunene og regionen for øvrig.
  • Bevare og videreutvikle frivillighet, dugnadsånd og lokalet engasjement.
  • Synliggjøre den økonomiske verdiskapingen og de økonomiske ringvirkningene av kulturlivet i Vardø.
  • Bidra til ringvirkninger og nyetableringer i tilstøtende næringer som reiseliv, overnatting og servering.


Vi utfører ulike kultur- og næringsrelaterte oppdrag som:

  • Planlegging, budsjettering og gjennomføring av store og små kulturarrangementer
  • Veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering til frivillige lag/foreninger/festivaler og arrangører innenfor kultur og idrett
  • Råd og veiledning om booking av artister og foredragsholdere
  • Arrangering av musikk for ensembler og kor
  • Lyd og lystekniske tjenester

Ta kontakt med oss på tlf. 901 96 101 eller e-post: post@kulturpilot.no
Kanskje vårt neste oppdrag blir for deg?

Adresse:
Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Postboks 184

9951 Vardø

Besøksadresse:
Festningsgata 4a, Grand Hotel 2. etg. 
9950 Vardø

Org.nr: 989 952 641
www.facebook.com/Kulturpilot