Ukategorisert

Musikkutstyrsordningen

Posted on

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.  MUOs bevilgninger deles inn i tre hovedkategorier; teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og […]

Nyheter

Stiftelsen Laboratoriet i Vardø med nye store oppdrag

Posted on

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling har inngått to større avtaler om levering av administrative tjenester og daglig ledelse av Finnmark musikkråd og det nyetablerte Nord-Norge-kontoret til Norges Musikkorps Forbund for 2015. Avtalene innebærer en betydelig økning av oppdragsmengden for stiftelsens Kulturpilot-prosjekt som nå er etablert som fast ordning. I tillegg til de to […]

Nyheter

Samfunnsøkonomisk analyse av verdiskapingen i kulturlivet i Vardø 2014

Posted on

VERDIFULLT KULTURLIV I VARDØ – INNTIL 25 MILLIONER I ÅRLIG EFFEKT Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling har i samarbeid med Torbjørn Hodne samfunnsforskning utarbeidet rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av verdiskapingen i kulturlivet i Vardø». Analysen konkluderer med at Vardøs samlede kulturaktiviteter representerer en årlig verdi på inntil 25 millioner kroner. Les rapporten her: Samfunnsøkonomisk analyse av […]