Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø har som formål å legge til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø. Stiftelsen er et non-profit-foretak der alt overskudd føres tilbake til driften. Styret for stiftelsen består av representanter fra følgende organisasjoner og institusjoner: Yukigassen Norway, Blues i Vintermørket, Vardø idrettsråd, Vardø Sang og Musikkråd og Nye Vardø Næringsforening.

Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Postboks 184
9951 Vardø

Tlf: 901 96 101 – OBS, kun telefon, ingen SMS

Besøksadresse:
Festningsgata 4a, Grand Hotel 2. etg.
9950 Vardø

Org.nr: 989 952 641
www.facebook.com/Kulturpilot