Kulturpilot-Logo-REVECTORED180px-AAFIXED

Om oss

Vi er en privat stiftelse som heter

«Laboratoriet for Kunst, Kultur og Stedsutvikling i Vardø»

Vi er en kulturprodusent som ser at utviklingen av kultur kan hjelpe et sted fremover og oppover. Vi ønsker at Vardø skal fremstå som åpen for nye ideer og ser kunst og kultur som en samfunnsbyggende kraft.

Vår stiftelse har som formål å legge til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø. Stiftelsen er et non profit-foretak, som betyr at alt overskudd føres tilbake til driften.

Styret for stiftelsen består av representanter fra følgende organisasjoner:

 1. Blues i Vintermørket – Tove Mette Antonsen
 2. Yukigassen Norway – Roy Arne Karlsen
 3. Vardø idrettsråd – Lone Bangsund (Styreleder)
 4. Vardø musikkråd – Merete Pettersen
 5. Vardø næringsforening – Gry-Anita Kristiansen

Stiftelsen Laboratoriet driver i dag to prosjekter, «Kulturpilotprosjektet» og «Vardø Frivilligsentral»

Kulturpilotprosjektet har følgende formål:

 • Bidra til profesjonalisering av og økonomisk verdiskapning i og rundt festival- og kulturlivet i Vardø.
 • Favne det etablerte kulturlivet i Vardø, men skal ikke erstatte etablerte organisasjoner som idrettsråd, musikkråd, lag og foreninger, næringsaktører eller enkeltpersoner.
 • Bidra til økt samarbeid mellom kultur- og festivallivet i Vardø og kultur- og festivallivet i nabokommunene og regionen for øvrig.
 • Bevare og videreutvikle frivillighet, dugnadsånd og lokalet engasjement.
 • Synliggjøre den økonomiske verdiskapingen og de økonomiske ringvirkningene av kulturlivet i Vardø.
 • Bidra til ringvirkninger og nyetableringer i tilstøtende næringer som reiseliv, overnatting og servering.

Vi utfører ulike kultur- og næringsrelaterte oppdrag som:

 • Planlegging, budsjettering og gjennomføring av store og små kulturarrangementer.
 • Planlegging, søke midler og gjennomføring av samfunnsengasjement som ryddeprosjekter, oppsetninger av kunst- og kulturprosjekter.
 • Veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering til frivillige lag/foreninger/festivaler og arrangører innenfor kultur og idrett.
 • Råd og veiledning om booking av artister og foredragsholdere.

Kanskje vårt neste oppdrag blir for dere?

Vil dere ha en sparringspartner som dere kunne tenkt nytt sammen med, da er kanskje Kulturpiloten den som kan hjelpe dere videre.

Vi kan bidra med veiledning og rådgivning og hjelpe til med svar på mange spørsmål som:

 • Finnes det penger å søke på?
 • Hvilke gratis kurs er det behov for for lag og foreninger?
 • Kan vi tjene penger til foreningen vår på en ny måte?
 • Kan vi samarbeide/hjelpe noen andre foreninger? Er det noen vi kan spørre om hjelp?
 • Kan vi tilby vår kompetanse til noen andre? Sitter vi på en kompetanse som andre trenger?

 

Vardø Frivilligsentral

 • Stiftelsen Laboratoriet og Vardø kommune har inngått en avtale om etablering og drift av Vardø frivilligsentral. Stiftelsen er eier av sentralen og har ansvaret for organisering og drift. Vardø kommune og kulturdepartementet yter tilskudd til frivilligsentralen i tråd med gjeldende forskrifter.  Det er fastsatt egne vedtekter for frivilligsentralen der det blant annet heter:
 • Frivilligsentralen skal prioritere arbeidet med rekruttering og koordinering av frivillig innsats rettet mot kultur- og festivallivet.
 • Frivilligsentralen skal bevare og videreutvikle frivillig innsats, dugnadsånd og lokalt engasjement blant innbyggere og organisasjoner i Vardø kommune.
 • Frivilligsentralen er åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
 • Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Frivilligsentralen skal ikke utføre oppgaver som utføres av offentlig virksomhet eller er pålagt offentlig virksomhet.

Hvorfor er frivillighet så viktig?

 • Vardø har et rikt kulturliv. Foreninger som i dag organiserer sang, musikk og idrett har over 130 års historie i byen.
 • Mens Vardø kommune har slitt med befolkningsnedgang og økonomiske nedgangstider har kulturlivet, sammen med et stadig økende antall festivaler og større arrangementer holdt stand og videreutviklet seg.
 • Sammen med kultur- og idrettslivet er festivalene en vesentlig del av identiteten til stedet og innbyggerne, og svært viktig for omdømmet til Vardø.
 • Kulturlivet i Vardø drives nesten utelukkende på dugnad og ved hjelp av frivillig innsats. Oppslutningen om foreninger og arrangementer er god, men preges likevel av relativt få ildsjeler som etter mange års innsats står i fare for å brenne ut. Denne frivillige innsatsen er det viktig å ta vare på, og å videreutvikle.
 • Frivilligsentralen har en viktig funksjon I dette arbeidet.

 

Ta kontakt med oss på tlf. 901 96 101 / 917 70 404 eller e-post: post@kulturpilot.no

Adresse:
Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø
Postboks 184

9951 Vardø

Vi holder til i 3. etg på Vardø kommune

Org.nr: 989 952 641
www.facebook.com/Kulturpilot

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding